Onze tarieven

Over ons 

Kinderdagverblijf Kruùmel is een kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar oud. Door de professionele werkwijze kunnen ouders met een gerust hart de zorg voor de kinderen tijdelijk aan de pedagogisch medewerkers overdragen. We spelen graag in op de vraag naar particuliere kinderopvang waarin ontplooiing van kinderen belangrijk is. Kinderdagverblijf Kruùmel zorgt voor een creatieve, uitdagende en uiterst professionele omgeving waar kinderen zich prettig en veilig voelen.  

Onze visie

Bij kinderdagverblijf Kruùmel hebben kinderen plezier, doen ze sociale vaardigheden op en kunnen ze hun talenten ontplooien. Dit allemaal op hun eigen ritme. Ontwikkelingsgericht werken staat bij ons kinderdagverblijf centraal; elk kind is uniek en verdient een respectvolle en liefdevolle benadering. Het dient de kans te krijgen om zich volledig te ontplooien in zijn/haar eigen tempo en op zijn/haar unieke wijze. 

Vanuit het ontwikkelingsgericht werken volgen, stimuleren en begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling binnen een veilige, vertrouwde en prikkelrijke omgeving. Op deze wijze wil kinderdagverblijf Kruùmel de kinderen de wereld laten ontdekken. 

Door gezamenlijk te kijken en te luisteren, te werken in transparante ruimtes en alert te zijn op transparant pedagogisch handelen dragen we zorg voor de meest optimale veiligheid. Op deze wijze bewaken en borgen we ook het vierogenprincipe. 

Bekijk hier ons pedagogisch beleidsplan.


 
E-mailen
Info